TVohjelmat.com - Parempi kuin Telkku, Telsu ja Iltapulu?

Käyttöehdot

Nämä yleiset käyttöehdot koskevat käyttämääsi Uutismedia OÜ:n palvelua TVohjelmat.com, joka toimii osoitteessa https://tvohjelmat.com. Näissä ehdoissa on määritelty palvelun ja Uutismedia OÜ:n oikeudet ja velvollisuudet.

Alla olevat ehdot koskevat myös muita palveluntarjoajan sivustoja.

Palveluntarjoajalla on oikeus päivittää ja muuttaa näitä ehtoja ilman erillistä ilmoitusta.

Palvelun käyttäjä sitoutuu näihin ehtoihin käyttämällä palvelua esimerkiksi selaamalla TVohjelmat.comin sivuja.

Palvelun käyttäminen

TVohjelmat.com -sivustoa käyttäessään palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan Viron lakia ja säännöksiä sekä muita palvelussa annettuja ohjeita, näitä ehtoja ja muita noudatettavia hyvien käytäntöjen mukaisia toimintatapoja, jotka asettavat rajoituksia tai ohjaavat palvelun käyttöä.

Palvelu on tarkoitettu käyttäjän yksityiseen käyttöön. Käyttäjä ei saa ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai palveluntarjoajan kirjallista lupaa esimerkiksi kopioida, jakaa, vaihtaa, julkaista, myydä tai muulla tavalla hyödyntää palvelussa esiintyviä oikeuksin suojattuja tietoja tai ominaisuuksia. Tiedoilla ja ominaisuuksilla tarkoitetaan esimerkiksi kuvia, videoita, mainoksia, artikkeleita, kommentteja ja ilmoituksia. Aineisto voi olla palveluntarjoajan, toisen käyttäjän tai kolmannen osapuolen tuottamaa.

Palvelun käyttöön liittyvä palvelun käyttäjän ja palveluntarjoajan välinen sopimus astuu voimaan heti, kun käyttäjä palvelua käyttämällä hyväksyy nämä käyttöehdot.

Palvelun tarjoaja ja vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja tekee parhaansa tarjoamiensa palveluiden häiriöttömän toiminnan takaamiseksi, mutta palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa palvelun häiriöttömästä toiminnasta, kuten mahdollisista ohjelmien sisältöön liittyvistä virheistä.

Palveluntarjoaja ei vastaa sivuston katkoksista, jotka voivat johtua teknisistä vioista, huoltokatkoksista tai ruuhkasta, ja niiden seurauksena palvelun käyttäjälle koituneista mahdollisista vahingoista tai muista menetyksistä.

Sivuston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Palveluntarjoaja ei vastaa sisällön oikeellisuudesta tai aineiston paikkansapitävyydestä, mutta palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin tuottamaan mahdollisimman laadukasta ja virheetöntä sisältöä. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa muiden käyttäjien toiminnasta sivustolla.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sivustolla olevien kolmansien osapuolten sivustoista, joihin käyttäjä voi siirtyä TVohjelmat.com -sivuston mainosten tai linkkien kautta. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen sivustoilla kerättävistä henkilötiedoista, mainoksista tai suoramarkkinoinnista ja niiden sisällön oikeellisuudesta tai lainmukaisuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjälle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, joita hän on mahdollisesti saanut hänen vieraillessaan kolmannen osapuolen sivustoilla.

Palveluntarjoaja voi muokata palvelun sisältöä tai lopettaa palvelun tarjoamisen kokonaan tai osittain ilman eri ilmoitusta. Palveluntarjoaja ei ole tässä tapauksessa vastuussa käyttäjälle aiheutuneista seurauksista tai vahingoista.

Sovellettava lainsäädäntö

TVohjelmat.com  -sivustoa käyttäessään palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan Viron lakia ja säännöksiä. Erimielisyydet, jotka liittyvät palvelun käyttöön, pyritään ratkaisemaan aina ensisijaisesti neuvottelemalla. Muussa tapauksessa, jos ratkaisua ei saada aikaiseksi, riita ratkaistaan Viron käräjäoikeudessa Viron lain mukaan.

Yhteystiedot

Uutismedia OÜ
Reg: 14099580
Narva mnt. 7, 10117
Tallinn, Estonia
info@uutismedia.com